• ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง
   
  สภาพทั่วไป
  ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเซกา มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด และองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ ทิศตะวันออก ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ทิศใต้ ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม และองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า (แม่น้ำสงคราม) ทิศตะวันตก ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า(แม่น้ำสงคราม)
 •  
   
  เนื้อที่
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดงมีพื้นที่ 101.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,437.5 ไร่ ชุดดิน 38 จำนวน 40,437.5 ไร่ ชุดดินที่ 59 จำนวน 15,250 ไร่ ชุดดินที่ 3/6 จำนวน 7,750 ไร่
 •  
   
  ภูมิประเทศ
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดงเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง มีแม่น้ำสงครามเป็นสายหลัก และห้วยสาขา ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม(ทำนา จำนวน 40,437.5 ไร่ ทำไร่ จำนวน 12,485 ไร่ ทำสวน จำนวน 10,515 ไร่ ) และทำการประมงน้ำจืดจากหนองหิ้ง ลำห้วยสาขาลุ่มน้ำสงคราม ความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลอยู่ระหว่าง 148 - 167 จุดต่ำที่สุดที่หนองบักกุด จุดที่สูงที่สุดที่เนิน 167 ส่วนแม่น้ำสงครามสูงจากระดับน้ำทะเล 150 จากระดับน้ำทะเล สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เมษายน ของทุกปี
 •  
   
  จำนวนหมู่บ้าน
  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้
  ประชากรทั้งสิน 7,066 คน แยกเป็นประชากรชาย 3,551 คน ประชากรหญิง 3,515 คน จำนวนครัวเรือน 2,012
  หมู่ที่ ประชากรชาย ประชาการหญิง รวม จำนวนครัวเรือน
  1 183 161 344 101
  2 384 376 760 194
  3 194 221 415 113
  4 286 265 551 169
  5 264 282 546 173
  6 176 171 347 93
  7 234 206 440 131
  8 324 331 655 188
  9 239 246 485 128
  10 197 201 398 87
  11 150 159 309 101
  12 298 300 598 167
  13 233 204 437 129
  14 90 84 174 47
  15 139 128 267 72
  16 160 180 340 119
  รวม 3,551 3,515 7,066 2,012
   ประชากร 
    ชาย  3,551
    หญิง  3,515
   

    รวม   
  7,066
   
  ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเซกา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558)
 •  
   
  สภาพเศรษฐกิจ
   สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. จำนวน 2 แห่ง
   สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค.ลักษณะที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
   โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง
   โรงสี 20 แห่ง
 •  
   
  สภาพสังคม
  การศึกษา Shared publicly - 7:30 PM Today
  • โรงเรียนบ้านท่ากกแดง ระดับประถมศึกษา
  • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง ระดับประถมศึกษา
  • โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง ระดับประถมศึกษา
  • โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ระดับประถมศึกษา
  • โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ระดับประถมศึกษา
  • โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ระดับมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนเทคโนโลยีหนองคาย ระดับอาชีวะศึกษา
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหิ้ง หมู่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด/สำนักสงฆ์ 17 | โบสถ์ 2 แห่ง | ศาสนาคริสต์ 0 แห่ง
  • วัดสงครามประดิษฐ์
  • สำนักสงฆ์น้ำเกี้ยง
  • สำนักสงฆ์โนนพระทรายบ้าน ศิริเจริญ
  • วัดป่าบ้านหนองสิมพัฒนา
  • สำนักสงฆ์ห้วยดอนดัก
  • สำนักสงฆ์ห้วยดินดำ
  • สำนักสงฆ์วัดป่าโชคอำนวยโพธิญาณ
  • วัดบุญนาก
  • วัดศรีคันไชย์
  • วัดพูลสุขวราราม
  • วัดแสงอุทัย
  • วัดโพธิ์ชัย
  • วัดแสงสว่างอารมณ์
  • สำนักชีบ้านหนองบัวเงิน
  • วัดท่ากกแดงใต้
  • วัดป่าประชานิยม
  • สำนักสงฆ์โนนสวรรค์
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบวัด EIT 2567

 

จำนวนผู้เข้าชม

5009069
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
259
1915
6928
4990016
32965
52733
5009069

Your IP: 108.162.227.128
2024-06-20 03:42