สำนักปลัด

 • นายยอดชาย แสนบุ่งค้อ

  นายยอดชาย แสนบุ่งค้อ

  หัวหน้าสำนักปลัด 095 663 8869
  • นางสาวปนัดดา พองพรม

   นางสาวปนัดดา พองพรม

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   • นายธนกร อินธินินทร์

    นายธนกร อินธินินทร์

    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   • นางสาวสมทรง ลีชาคำ

    นางสาวสมทรง ลีชาคำ

    นักทรัพยาบุคคลชำนาญการ
  • นางธฤษวรรณ สูตรไชย

   นางธฤษวรรณ สูตรไชย

   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   • นายผดุงศักดิ์ ปาวสง่า

    นายผดุงศักดิ์ ปาวสง่า

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวอังคนาง ศรีวิชา

    นางสาวอังคนาง ศรีวิชา

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

  • จ.ส.อ.ธราธิป วงค์ช้าง

   จ.ส.อ.ธราธิป วงค์ช้าง

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
  • นางสาวจุฑารัตน์ กาญบุตร

   นางสาวจุฑารัตน์ กาญบุตร

   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  • ส.อ.ชยพล มูลราช

   ส.อ.ชยพล มูลราช

   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  • นางสาวนภาพร ศรีพรหมษา

   นางสาวนภาพร ศรีพรหมษา

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
  • นายณัฐวุฒิ จันทะคาม

   นายณัฐวุฒิ จันทะคาม

   นิติกรปฏิบัติการ
  • นายยบุญเท พิมพ์แก้ว

   นายยบุญเท พิมพ์แก้ว

   นักการ
  • นายสุริยันต์ มงคลแแก้ว

   นายสุริยันต์ มงคลแแก้ว

   พนักงานขับรถขยะ
  • นายบุญเสริม ปะวะภูชะกัง

   นายบุญเสริม ปะวะภูชะกัง

   คนงานประจำรถขยะ

 • นายสมยศ เครือวัลย์

  นายสมยศ เครือวัลย์

  พนักงานขับรถยนต์
 • นางสาวไกรสร นันทะวงค์

  นางสาวไกรสร นันทะวงค์

  คนงานทั่วไป
 • นายภาณุวัชร พุ่มพวง

  นายภาณุวัชร พุ่มพวง

  คนงานประจำรถขยะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

จำนวนผู้เข้าชม

3950515
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1459
912
9981
3930254
47092
56265
3950515

Your IP: 162.158.163.169
2022-06-30 16:15