• นายยอดชาย แสนบุ่งค้อ

  นายยอดชาย แสนบุ่งค้อ

  หัวหน้าสำนักปลัด 095 663 8869
  • นางสาวปนัดดา พองพรม

   นางสาวปนัดดา พองพรม

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • นางธฤษวรรณ สูตรไชย

   นางธฤษวรรณ สูตรไชย

   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  • ส.อ.ชยพล มูลราช

   ส.อ.ชยพล มูลราช

   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  • นายธนกร อินธินินทร์

   นายธนกร อินธินินทร์

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  • นายผดุงศักดิ์ ปาวสง่า

   นายผดุงศักดิ์ ปาวสง่า

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  • นางสาวอังคนาง ศรีวิชา

   นางสาวอังคนาง ศรีวิชา

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  • นายณัฐวุฒิ จันทะคาม

   นายณัฐวุฒิ จันทะคาม

   นิติกรปฏิบัติการ
  • จ.ส.อ.ธราธิป วงค์ช้าง

   จ.ส.อ.ธราธิป วงค์ช้าง

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
  • นางสาวนภาพร ศรีพรหมษา

   นางสาวนภาพร ศรีพรหมษา

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
  • นายสมยศ เครือวัลย์

   นายสมยศ เครือวัลย์

   พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวไกรสร นันทะวงค์

   นางสาวไกรสร นันทะวงค์

   คนงานทั่วไป
  • นายภาณุวัชร พุ่มพวง

   นายภาณุวัชร พุ่มพวง

   คนงานประจำรถขยะ
  • นายยบุญเท พิมพ์แก้ว

   นายยบุญเท พิมพ์แก้ว

   นักการ
  • นายสุริยันต์ มงคลแแก้ว

   นายสุริยันต์ มงคลแแก้ว

   พนักงานขับรถขยะ
  • นายบุญเสริม ปะวะภูชะกัง

   นายบุญเสริม ปะวะภูชะกัง

   คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

จำนวนผู้เข้าชม

4219058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
854
1440
5096
4204868
10606
32102
4219058

Your IP: 162.158.162.197
2023-02-08 23:12