ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง

ที่อยู่ : ถนนพังโคน-บึงกาฬ หมู่ที่ 11 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 

หมายเเลขโทรศัพท์/โทรสาร : 0 4249 0704 

Email : saraban_06380411@dla.go.th

แบบวัด EIT 2567