วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.0 น. เจ้าหน้าที่ อบต.ท่ากกแดง นำทีมโดย ส.ต.อ.สุทธินันท์ ศรีวิชา ปลัด อบต.ท่ากกแดง ได้ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับ #การทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ แนวใหม่ RE-X-RAY ตาม #โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลเจ้าบ้านและภาพถ่ายการใช้ #ถังขยะเปียก ของประชาชน ในหมู่ที่ 1-16 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ