ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านเนินไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

แบบวัด EIT 2567