ประกาศ อบต.ท่ากกแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าอาคารอเนกประสงค์ถึงเจ็กเซียศาลปู่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัวเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

แบบวัด EIT 2567