ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปป่าช้าช่อมมันปลา หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

แบบวัด EIT 2567