ข้อมูลพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
ITA
คู่มือ สำหรับประชาชน
LPA ปี 2562
ธนาคารขยะชุมชน
ผู้บริหาร กลับหน้าแรก ..
 ปลัด อบต.ท่ากกแดง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่ากกแดง  08 5683 8913

ส.ต.อ.สุทธินันท์ ศรีวิชา

ปลัด อบต.ท่ากกแดง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่ากกแดง 08 5683 8913
ข้อมูลส่วนตัว
ผลงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง (อบต.ท่ากกแดง) หมู่ที่ 11 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4249 0704 08 5683 8913 E-mail : it_otop@hotmail.com
ทำเนียบผู้บริหาร
ส.ต.อ.สุทธินันท์ ศรีวิชา
ปลัด อบต.ท่ากกแดง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่ากกแดง 08 5683 8913
10 ต.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 63
ขึ้นด้านบน