ข้อมูลพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
ITA
คู่มือ สำหรับประชาชน
LPA ปี 2562
ธนาคารขยะชุมชน

วิถีชีวิตใหม่... ในวัด
  30 กรกฏาคม 2563 11:29    บทความทั่วไป    องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง    อ่าน 9704  


สสส. ร่วมส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่...ไปวัด สุขทั้งใจ ปลอดภัยทั้งกาย ห่างไกลเชื้อ

สำหรับพุทธศาสนิกชน วัดไม่เพียงเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หากยังเป็นที่หยุดพักจิตใจจากความวุ่นวายทางโลก ด้วยเหตุนี้จึงมีคนจำนวนไม่น้อยจึงมีความผูกพันกับวัด และแวะเวียนไปมาอยู่เสมอ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การไปวัดซึ่งบางครั้งมีความพลุกพล่าน จึงต้องระมัดระวังกันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตระหนักดีว่า วัดยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน แม้ในวันที่มีการระบาดของเชื้อโรคอันตราย และทุกคนต้องปรับตัวให้เข้า  “ชีวิตวิถีใหม่” ซึ่งหลายคนก็ยังทำตัวไม่ถูก จนเกิดเป็นความเครียดและกังวล ด้วยเหตุนี้ สสส. ในฐานะองค์กรที่สั่งสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพมาอย่างยาวนาน จึงได้จัดทำสื่อแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย และถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยสื่อที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็คือ “ชีวิตวิถีใหม่...ในตลาด” และในครั้งนี้คือ “ชีวิตวิถีใหม่...ไปวัด” ซึ่งถูกสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของโปสเตอร์ดิจิตอลที่สามารถดูผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือพิมพ์ออกมาติดตามวัดในชุมชน โดยสามารถเข้าไปดู และดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://llln.me/guSGZcm 

ในวันที่เราต้องการความแข็งแรงของร่างกายเพื่อรับมือกับโควิด-19 ความมั่นคงทางจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน สสส.จึงมุ่งหวังเป็นทั้งส่วนเสริมพลังกาย และส่วนสร้างกำลังใจให้กับทุกคนในการฟันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ดังนั้นขอให้คอยติดตามสื่อ และกิจกรรมมีประโยชน์ที่จะตามมาอีกมากมาย

หากท่านสนใจสื่อสุขภาพที่สามารถปรับใช้กับตนเอง หรือองค์กร สามารถเข้าไปดู และดาวน์โหลดมาใช้ได้ที่ https://bit.ly/3dOONNO

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน