ข้อมูลพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
ITA
คู่มือ สำหรับประชาชน
LPA ปี 2562
ธนาคารขยะชุมชน
เกี่ยวกับเรา กลับหน้าแรก ..
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง (อบต.ท่ากกแดง)
ข้อมูลการติดต่อ
หมู่ 11, อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง, ถนนพังโคน-บึงกาฬ, ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ, 38150
ติดต่อ :
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างอบต.ท่ากกแดง
ทำเนียบผู้บริหาร
ส.ต.อ.สุทธินันท์ ศรีวิชา
ปลัด อบต.ท่ากกแดง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่ากกแดง 08 5683 8913
10 ต.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 63

Copyright@2015 อบต.ท่ากกแดง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.005 วินาที

ขึ้นด้านบน